96

Zbiorniki Przeciwpożarowe

Gaszenie pożaru jest naturalnie domeną straży pożarnej. Do walki z żywiołem ognia najczęściej wykorzystywana jest woda. W tym celu montowane są także tak zwane zbiorniki przeciwpożarowe. Są to najczęściej walcowate konstrukcje zbudowane ze specjalnej stali, w których znajduje się woda. Przeznaczona jest ona właśnie do walki z ewentualnym pożarem. Produkcją oraz montażem zbiorników przeciwpożarowych zajmują się specjalistyczne firmy.

Zbiorniki tego typu wykorzystywane są między innymi do obsługi stałych urządzeń gaśniczych, sieci przeciwpożarowych oraz instalacji przeciwpożarowych. Są także bardzo istotnym źródłem wody dla zewnętrznego gaszenia pożaru. Zbiorniki takie budowane są w różnych wielkościach. Możliwe jest ich umieszczenie nad ziemią, jak i pod nią. Wszystko zależy od ukształtowania terenu, dostępnego miejsca oraz szeregu innych czynników.
Ich montaż odbywa się wedle ściśle ustalonego planu, który rozpoczyna się przygotowaniem terenu, a następnie faktycznym montażem zbiornika.

Inne nasze artykuły:

About the author: