8

Wejherowo

Wejherowo jest największym i najstarszym miastem tak zwanego Małego Trójmiasta Kaszubskiego (tym mianem zwykło się określać Rumię, Redę i Wejherowo właśnie). W odróżnieniu od Rumi i Redy można mówić o jego samodzielnym, niezależnym od leżących na wschodzie metropolii, charakterze. Wskazuje na to architektura – zabudowania wyraźnie sugerują, że to miasto istniało tu na długo przed powstaniem Gdyni oraz fakt, że jest tu zlokalizowanych kilka istotnych zakładów pracy. Wejherowo jednak również w pewnym stopniu spełnia rolę noclegowni dla pracujących w Trójmieście. Jest z nim skomunikowane poprzez linię kolejową – jeśli ktoś nie dysponuje własnym autem, to może dotrzeć do Gdyni Szybką Koleją Miejską. W ostatnim czasie na terenie miasta powstało kilka interesujących nieruchomości, między innymi filharmonia. W kierunku zachodnim od Wejherowa znajdują się Słupsk i Lębork – z tymi ośrodkami stolica Małego Trójmiasta Kaszubskiego również połączona jest linią kolejową. W Wejherowie znajduje się też Kalwaria Wejherowska.

Inne nasze artykuły:

About the author: