89

Parapety granitowe

W zeszłym miesiącu prowadziliśmy ożywioną kampanię marketingową mającą na celu promocję usług jednej z firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją parapetów granitowych na terenie Polski centralnej. Zadanie to było o tyle skomplikowane, iż promowana przez nas firma była dopiero raczkującą firmą na polskim gruncie. Pomimo ich sukcesu w Czechach czy na Słowacji, ich obecność w Polsce była stosunkowo niedługa, żeby nie powiedzieć, że bardzo krótka. Parapety granitowe, które sprzedawali u naszych południowych sąsiadów cieszyły się jednak bardzo dobrą renomą i nieposzlakowaną jakością. Naszym zadaniem było wykorzystać ich atuty wyniesione ze swojej działalności u naszych południowych sąsiadów i przekonać rzesze Polaków o doskonałości ich produktów. Nasze kampanie marketingowe wyszły daleko poza świat Internetu, a wiele naszych działań miało miejsce w sferze świata offline’owego. Liczne kampanie promocyjne zostały przeprowadzone na billboardach czy też w prasie budowlanej. Liczymy głęboko na ich owocność.

About the author: