7

Na czym polega adaptacja projektu?

Adaptacja jest konieczna zawsze w przypadku zakupu gotowego projektu domu. Niektórzy inwestorzy próbują zaoszczędzić na adaptacji, jednak jest to poważny błąd.

Na szczęście obecnie często się zdarza, że koszty adaptacji wliczone są w cenę gotowego projektu. W związku z tym dostosowanie budynku do danej działki można także zlecić temu samemu biurowi projektowemu, które go opracowało. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać innego architekta. Najważniejsze, aby adaptacja projektu została przeprowadzone zgodnie ze wszystkimi wymaganiami. W czasie wprowadzania zamian w projekcie bierze się pod uwagę między innymi lokalny plan zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie inwestor może także zasugerować swoje poprawki w projekcie. Oczywiście takie poprawki muszą być możliwe do wprowadzenia i zgodne z normami prawa budowlanego. Bardzo ważnym elementem adaptacji jest także przygotowanie odpowiednich fundamentów, które zawsze opracowuje się w kontekście konkretnej działki oraz rodzaju gruntu i jego właściwości.

About the author: