4

Elektroniczny obieg faktur

Firmy prowadzące rozliczenia z klientami lub innymi podmiotami gospodarczymi wystawiają najczęściej faktury papierowe, które następnie przechodzą kolejne etapy podpisywania i zatwierdzania. Jest to proces długi, w czasie którego może dojść do zniszczenia lub zagubienia faktury. Takie działania prowadzą do nieterminowych płatności co pociąga za sobą konieczność płacenia odsetek. Jest jednak sposób aby uniknąć takich problemów należy wprowadzić elektroniczny obieg faktur, który polega na uruchomieniu specjalnego oprogramowania, który odczytuje dane ze zeskanowanej faktury. Wszystkie odczytane w taki sposób dane przekazywane są automatycznie do księgowości, gdzie zostają wstępnie zaksięgowane. Taki obieg dokumentów przynosi firmie oszczędności a także wiąże się z krótszym czasem obsługi faktur, zminimalizowaniem popełnianych błędów a co za tym idzie nie płaceniem karnych odsetek. Ważną informacją dla firm pragnących skorzystać z takiej możliwości jak elektroniczny obieg faktur jest to, że urzędy skarbowe akceptują taki obieg tych dokumentów. Ponadto w razie kontroli skarbowej w firmie, odnalezienie potrzebnych faktur jest szybsze i łatwiejsze do przekazania.

Elektroniczny obieg faktur
1 vote, 3.00 avg. rating (80% score)
About the author: